WhatsApp icon

mulkiyet.com - About Dr. Nihat - About Dr. Nihat

Mr. Nihat Kandaloglu

Dr. Nihat Kandaloğlu

Kurucu Ortak

Nihat Kandaloğlu, lisans eğitimini 1981 yılında, yüksek lisans eğitimini 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. 1991-1992 yılları arasında Hollanda'da ITC International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences, Cadastral Information System'de yüksek lisans eğitimini tamamlamış, 2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Kentsel Dönüşüm konusunda doktorasını almıştır. Değerleme uzmanlığı sertifikasını alan ilk uzmanlardan biridir. Kamu görevine 17 Eylül 1982 tarihinde Üsküdar Kadastro Müdürlüğü'nde Kontrol Mühendisi olarak başladı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde 20 Ekim 1983 - 5 Mayıs 1997 tarihleri arasında Müfettiş olarak görev yapmış, 5 Mayıs 1997 - 10 Ağustos 2003 tarihleri arasında İstanbul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü olarak görevine devam etmiştir. Müfettişlik görevine 5 Mayıs 2003 tarihinde dönmüş ve Ekim 2003 tarihinde memuriyetten istifa ederek özel sektöre geçmiştir. Coğrafi bilgi sistemi konusunda çok sayıda yayını bulunmaktadır. İstanbul bölge müdürlüğü sürecinde tapu kadastro bilgi sistemi çalışmalarını modellemiştir. (Oracle ve Microstation) Kentsel dönüşüm alanında birçok yayını ve kitabı bulunmaktadır.

Kitabı İndirmek İçin Aşağıdaki Bağlantıya Tıklayabilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm - Dr.Nihat Kandaloğlu