WhatsApp icon

mulkiyet.com - Terms of Use - Terms of use Mulkiyet co ...

KULLANIM KOŞULLARI

mulkiyet.com adlı internet sitesi (bundan böyle mulkiyet.com olarak anılacaktır.) mulkiyet.com üzerinde sağlanan faaliyetler Ege Gayrimenkul Bilişim ve İnşaat AŞ (bundan böyle EGE GAYRİMENKUL olarak anılacaktır) tarafından sağlanmakta olup SİTE’nin yasal sahibi Ege Gayrimenkul Bilişim ve İnşaat A.Ş‘dir.

TANIMLAR :

Kullanıcı : Siteyi herhangi bir platform üzerinden ziyaret eden herkes kullanıcıdır. Kullanıcıların site üzerinden üye olmalarına ilişkin tüm bilgi ve koşulları bu kullanım koşullarına bağlıdır.

Site : www.mulkiyet.com adresidir.

Mobil uygulama : Akıllı cihazların (telefon, tablet vs.) işletim sistemlerine entegre edilerek kodlanmış ve özel olarak tasarlanmış olan yazılım.

Bu kullanım koşulları ve yapılan tüm değişiklikler SİTE’de yer alarak kullanıcıların erişimine sağlanmıştır.

Kullanıcılar 18 yaşından büyük olduğu ve hak ve fiil ehliyetine sahip kişiler olmamalılardır. Kullanıcılar tüm kullanım koşullarında yazan şartları okuduğunu anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

Kullanıcılar kullanıcı adı ve şifre alarak SİTE’de yer alan hizmetlere ulaşabilecektir.

Her üye kullanıcı adını ve belirlediği şifresini korumakla yükümlüdür. Bu bilgilerle gerçekleşen tüm işlemlerinden yalnızca kendisi sorumludur. Üye kimliği ve şifresi münhasıran üye tarafından kullanılacaktır. Üye, üye kimliğini başkalarıyla paylaşmayacak, işletmesi dışındaki kişilerin kullanımına izin vermeyecektir. Her üye, bu şekilde bir kullanımın siteye onarılamaz zarar vereceğini ve kullanıma izin vermesi halinde oluşan zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcının Mulkiyet.com tarafından siteye veya mobil uygulama üzerinden elektronik posta adresi veya telefon üzerinden kendisine reklam, tanıtım gibi amaçlarla iletişime açık rıza kabul etmesi halinde Mulkiyet.com müşteriyle ticari amaçlı iletişim kurabilecektir.

Kullanıcı, Mulkiyet.com tarafından gönderilen maillerin alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak ticari elektronik ileti gönderim listesinden kolayca çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin kullanıcı adını ve şifresini üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi veya üyenin SİTE’ye girişinin engellenmesi hallerinde derhal söz konusu durum üye tarafından SİTE’ye bildirecektir. Kullanıcı SİTE’de yer alan gayrimenkul, arsa, satış bedeli ve tapu bilgilerinin önerme niteliğinde olmadığını ve tüm bu bilgilerin genel bir bilgilendirme amacı taşıdığını kabul ve beyan eder. Kullanıcı SİTE’de yer alan ilanlılarla ilgili satın alma işlemini başlatmak için yapması gereken tüm prosedür ve işlemlerden dolayı kendisi sorumlu olup bu konuda SİTE’ye herhangi bir sorumluluk yüklemediğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı veya Üyeler SİTE’de yaptıkları işlemlerde Ahlaka aykırı ve kamu düzenini etkileyecek eylemlerde bulunmayacağını, mevcut hukuk kurallarına uygun davranacağını ve işbu kullanım koşullarına uygun hareket edeceğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcıların hukuka aykırı davranışları ile kullanım koşullarında yazan şartları ihlal etmesi durumunda mulkiyet.com’un kullanıcının/ üyenin hesabını dondurma, siteye/mobil uygulamaya erişimi kısıtlama gibi hakları bulunmaktadır.

Kullanıcıların hukuka uygun olarak SİTE üzerinde işlemde bulunabilirler. Bu işlemlerden doğan hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcıya aittir. Kullanıcıların SİTE üzerinden yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Kullanıcıların hukuki ve cezai sorumluluk getiren tüm işlem ve haksız fiillerinden mulkiyet.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını Kullanıcı beyan ve kabul eder. Kullanıcılar üyelikten ayrılma durumunda mulkiyet.com’a yönelik herhangi bir hak talebinde bulunamaz. com site içerisindeki tüm bilgilerin eksik ve doğru olması ve sunmuş olduğu hizmetin kesintiye uğramaması ve belirli bir kalite standartlarında devam etmesi için tüm çaba ve gayretini gösterir. Mulkiyet.com’un kontrolü dışında gerçekleşen teknik sorunlar ve diğer mücbir sebeplerden kaynaklı tüm sorunlardan Mulkiyet.com sorumlu değildir.

com sitenin teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak teknik alt yapısını oluşturmuştur. Sitedeki bilgi ve diğer veri programlarının üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı bir şekilde kasten kullanılmasından doğan doğrudan veya dolaylı zararlardan Mulkiyet.com sorumlu değildir.

FİKRİ VE MULKİYET HAKLARI İLE WEB SİTE/MOBİL UYGULAMA İÇERİKLERİNİN KORUNMASI

Kullanıcıların, bir başkasına ait olan IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanarak mülkiyet.com internet sitesine veya mobil uygulamasına girmesi ve bu bilgilerle üye olmasından dolayı doğabilecek hiçbir hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmemekte ve bunlardan doğan doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

Mulkiyet.com, gayrimenkul fuarcılığını dijital ortama taşıyarak taşınmazları ve inşaat projelerini üç boyutlu olarak dijital ortamda pazarlanmaktadır. Yenilik ve ilk olarak gerçekleşmesi sebebiyle emlak sitesine ait işleyiş formatı başta olmak üzere tüm kod, proje, mal ve hizmetlerin, projelerin üretilmesi, yaratılması ve uygulanması esnasında oluşturduğu tüm kod, tasarım, yazı, çizim, güzel sanat eserlerinin ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla eser niteliği taşıyan, taşımayan her türlü fikir ve sanat ürünleri, mulkiyet.com markası, internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünümü, dizaynı, içeriği, yer alan bilgiler, üç boyutlu görseller, uygulanan satış işlemi, iş modeli dahil tüm haklar ve lisanslar mulkiyet.com üzerindedir.

Belirtilen hak ve lisansların izinsiz olarak üçüncü kişilerce kullanılması, alınması, yayımlanması, değiştirilmesi gibi haksız eylemlerden dolayı mulkiyet.com’ın her türlü yasal yollara başvuracak ve uğradığı tüm zararları tazmin edilecektir.

İnternet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz, eser haline getiremez. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine teknik işlem yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, spam mail veya zararlı yazılım girişiminde bulunmaz.

Kullanıcılar tüm bu belirtilen haklara aykırı olarak aksi müdahalede bulursa mülkiyet.com ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki, idari ve cezai işlem yapılacağını, bunlardan doğan tüm masraf, avukatlık ücreti ve maddi ve manevi tazminatlardan sorumlu olacağını bu durumların kendisine rücu edileceğini peşinen kabul eder.

com dilediğinde, tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda internet sitesinde/mobil uygulamada ilan ederek değiştirebilir. Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte yürürlüğe girecektir.

Kullanım Koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bundan doğan hukuki ihtilaflarda yabancılık unsuru bulunması durumunda dahi Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemesi ve İcra Daireleri yetkilidir.