WhatsApp icon

mulkiyet.com - Citizenship and Residence - Your citize ...

Vatandaşlık ve Oturma İzni

Vatandaşlık ve ikamet işlemleriniz şirketimiz avukatları tarafından yürütülecektir

Taşınmaz Satın Alan Yabancının Türk Vatandaşlığı Alması

1. Adım – Taşınmaz Alınması

En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı satın almak

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne başvurularak uygunluk belgesi almak

Tapuda taşınmaz satın alınılırken taşınmazın en az 400.000 Amerikan Doları değerinde gayrimenkul değerleme raporu sunulur. Bunu üzerinde tapu sicilinin beyanlar hanesine 'Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20'nci maddesi kapsamında Türk Vatandaşlığının kazanılması amacıyla edindiğim bu taşınmazı/taşınmazları 3 yıl süre ile satmayacağımı taahhüt ederim.' ibaresi eklenir.

Taşınmaz satın alarak vatandaşlık alınması için, taşınmazın 3 yıl satmama taahhüdü alındıktan sonra, Tapu Müdürlüğü tarafından işlem evrakları Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü (Taşınmazın bağlı bulunduğu bölge müdürlüğü) gönderilir.

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü tarafından “Uygunluk Belgesi” düzenlenir. Sonrasında üst yazı ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gereği için, vatandaşlık için başvuran yabancıya ise e-mail yoluyla bilgi için gönderilir.

2. Adım - İkamet İzni Alınması

“Uygunluk Belgesi” alındıktan sonra Göç İdaresi il Müdürlüğüne ikamet izni başvurusu ve sonrasında da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlü̈ğüne vatandaşlık başvurusu yapılır

Kısa Dönem Çalışma İzni : '6458-31/J başvurusu' Türkiye'de çalışmak zorunda olmadan belirtilen kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar (taşınmaz alım) ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuklarını kapsar.

Gerekli belgeler ile birlikte yerleşim yeri İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurulur

3. Adım – Vatandaşlık Başvurusu

İkamet izni alındıktan sonra İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurulur.

Vatandaşlık dosyası burada düzenlenerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.

Arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türk Vatandaşlığı kazanılır.