WhatsApp icon

mulkiyet.com - Membership Agreement - Membership Agree ...

ÜYELIK SÖZLEŞMESI VE GIZLILIK POLITIKASII

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme “Köybaşı Cad. No:83 YENİKÖY, SARIYER/İSTANBUL” adresinde mukim EGE GAYRİMENKUL BİLİŞİM VE İNŞAAT A.Ş. (Bundan böyle sitenin ismi sebebiyle “MULKIYET” olarak anılacaktır) ile “Üye” arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

2. YÜRÜRLÜK

MULKİYET hizmetlerinden faydalanmak için Siteye üyelik gerekmektedir ve üyelik bu sözleşmenin tüm şartlarının aynen kabulü şartıyla verilmektedir. Bu nedenle Üye ile MULKIYET arasındaki bu sözleşme, “Üye”nin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile kayıt işlemini elektronik ortamda tamamlamasıyla yürürlüğe girer.

3. TANIMLAR

Haklar: Telif hakları ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarıdır. İşbu Sözleşme kapsamında Haklar, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde tüm mali ve manevi hakları da içerecek şekilde, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır. Bu doğrultuda, Haklar, manevi haklardan umuma arz yetkisini kullanma hakkını ve İçerik üzerinde her türlü değişiklik yapılması (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ilave, eksiltme yapma, bunları üçüncü kişilere yaptırma da dahil olmak üzere) hakkını, FSEK m.21’de zikredilen “işleme”, m.22’de zikredilen “çoğaltma”, m.23’de zikredilen “yayma”, m.24’de zikredilen “temsil”, m.25’de zikredilen “işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” haklarını, bunların başkalarına da devir hakkını kapsar.

Hizmet/Hizmetler: Site içerisinde Yazılımını MULKIYET’in veya üçüncü kişi servis sağlayıcıların geliştirdiği üç boyutlu olarak gayrimenkul projeleri, binaları, iş yerlerini ve daireleri Sanal Ortam ve diğer iletişim kanalları üzerinden, “Üyelere” ve/ya Kullanıcılara İçeriki sunma ve paylaşma hizmetleri de dahil olmak üzere, MULKIYET tarafından sunulan veya ileride sunulacak olan her türlü hizmet ve uygulamalardır.

İçerik: Sitede, tüm Hakları MULKIYET’e ait olan dosya, yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içeriktir.

Kullanıcı/Kullanıcılar: Siteye erişen gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Site: MULKIYET ‘e ait www.mulkiyet.com ana alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen, Hizmet'i sağlamak için MULKIYET’in kullanabileceği diğer internet siteleri ve alt internet siteleri de dâhil olmak üzere, MULKIYET 'in Üye'ye Hizmet'i sunduğu bir internet sitesi topluluğudur. Hizmet'in özü icabı, zaman zaman Sözleşme'de Site, gelişen teknolojilere de bağlı olarak, internet sitelerinin yanı sıra, diğer Sanal Ortam platformları vasıtasıyla ulaşılan her türlü Hizmet sunum yeri, kanalı ve platformu olarak da değerlendirilir.

Sözleşme: İşbu “mulkiyet.com Web Sitesi Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi”ni ifade eder.

Üye/Üyeler: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda Site’ye üye olan Site ziyaretçisi, ve site kullanıcısı olan ve Site’de yer alan içerik ve Hizmetlerden yararlanan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Üyelik: İşbu Sözleşme'ye uygun olarak, gerçek ve tüzel kişilerin mulkiyet.com’a Üye olma ve üyelikte kalma durumudur.

Yazılım: Tamamının MULKIYET ve/veya anlaşmalı üçüncü kişi servis sağlayıcıları tarafından geliştirildiği ve/veya ilgili alt yazılım lisanslarının ve bu alt yazılım lisansları ile ilgili tüm Haklarının MULKIYET tarafından alınmış olduğu, Site'de Hizmet'in verilmesi amacıyla kullanılan, üzerindeki tüm Haklar'ın MULKIYET’in sahipliğinde olduğu ve/veya lisans sahibi olduğu arayüz ve bilgisayar programları bütünüdür. İşbu Sözleşme kapsamında, Yazılım ve MULKIYET ‘in Yazılım üzerindeki tüm Hakları, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Üyelik

4.1.1 Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen Kullanıcının Site’de bulunan üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun Mulkiyet.com tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üyelik hak ve yükümlülükleri sadece Üyelik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup Üye kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. MULKIYET, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üyelik başvurularını reddedebilir veya Üyelik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. MULKIYET hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın Üye’nin Üyeliğine son verebilir.

4.1.2 Üyenin, Üye Profil Sayfasına erişmek ve Site üzerinde bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, Üyenin bilgilerini 3. Kişilerle paylaşması ve kendi kusuru sebebiyle verilerini çalındırması Üye’nin sorumluluğundadır.

4.1.3 Mulkiyet.com, işbu sözleşme ile alıcının uygun gördüğü gayrimenkulleri alıcının amaçlarına, istenen mülkün çevresine ve diğer koşullara uygunluğunu belirler.

4.2 Hizmetler

4.2.1. Mulkiyet.com Hizmetleri Site’de belirtilen şekil ve nitelikte sunacak olup, Hizmetin kalitesi, uygulanabilirliği, bütünlüğü, sürekliliği ve benzeri konularda herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyeler Cesium (Google Earth gibi) 3D modelleri üzerinden sorgulama yaparak projede yer alan konutları daire tipleri, metrekare büyüklükleri, bulundukları kat, baktıkları yön/cephe, satış fiyatı ve çevresel, kentsel özellikleriyle gerçek görüntülerini görerek bilgi sahibi olmaktadırlar. İstanbul haritası üzerinde üç boyutlu konumlanan projeleri kat yüksekliklerinden manzara algılaması yapabilmekte ve sanal gerçeklikle konutlarını gezdiklerinde tüm pencerelerin gerçek manzarasını görebileceklerdir.
Mulkiyet.com üyelere proje, iş yerlerini, bina ve daireleri satın alma olanağı sunar. Mulkiyet.com satıcı ile alıcı arasında satın alma işlemlerini formüle ederek alıcı ile satıcı arasındaki satış işlemlerini gerçekleştirir. İşbu hizmet doğrultusunda da yasal komisyon oranına hak kazanır.

4.2.2. Üye bu hizmetin yanında talep etmesi halinde Mulkiyet.com’dan hukuk, vergi, yapısal durum, mühendislik ve diğer uzmanlaşmış alanlarda destek alabilir. Üye talep etmiş olduğu hukuk, vergi, yapısal durum, mühendislik ve diğer uzmanlaşmış alanlarda destekler ayrı bir ücrete tabi olup, bu bedel için danışmanlık türüne göre ayrıca bir ücret analizi yapılıp Üye’ye sunulacaktır.

5. ÜYE'NİN E-POSTA VE DİĞER KİŞİSEL BİLGİLERİ

5.1 Mulkiyet.com’a Üye olurken verilen e-posta adresinin Üye’ ye ait ve aktif bir e-posta adresi olma zorunluluğu vardır. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda işbu Sözleşme’de aksi belirtilmediği sürece sisteme Üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Mulkiyet.com verilen e-postanın doğruluğuna inanır ve buna göre davranır. Yanlış, eksik ve/veya yalan olarak beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan, aksaklıklarında, eksikliklerden ve/veya iletişim sıkıntılarından Mulkiyet.com sorumlu değildir.

5.2 Mulkiyet.com, Üye'nin verdiği ve veri tabanında bulunan kişisel bilgileri, istatistiksel bilgilere dönüştürmek, reklam, pazarlama ve sair alanında kullanmak, Üye'lerin genel eğilimlerini belirlemek, 3. Kişi ve kurumlarla paylaşmak, İçerik'i ve Hizmet'i zenginleştirmek, geliştirmek ve daha iyi bir düzeye getirmek için dilediği şekilde kullanabilme hakkına sahiptir. Kişi üyeliğini aktif ederek işbu sözleşme ve aydınlatma metninde yer alan koşulların hepsini kabul etmiş sayılacaktır.

6. TEKNİK PROBLEMLER

6.1 Özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar, direktif, emir ve uygulamaları, sair mücbir sebepler (örneğin doğal afet, terörist saldırıları, yangın, sel, zelzele, grev, lokavt vb.), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kurum ve/veya kuruluşlardan kaynaklanan uzun süreli veya kısa süreli aksaklıklar, eksiklikler, teknik arızalar ve/veya gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış ve hatalı kullanım, Mulkiyet.com’dan kaynaklanabilecek uzun süreli veya kısa süreli teknik arıza ve sair aksaklıklar, eksiklikler, gecikmeler, bozukluklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen sair bütün problemler de dâhil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan geçici dahi olsa hizmet kesintilerinden, aksaklıklardan, arızalardan, diğer her türlü teknik zorunluluklardan, bakım veya yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, GSM operatöründen, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı Hizmet'in verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan ve problemlerden Mulkiyet.com hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Olası kesintiler veya başka bir sebeple Üye'lerin iletişiminde, Hizmet'in sağlanmasında, Yazılım'ın çalışmasında ve/veya İçerik'te oluşabilecek değişiklik, eksiklik, aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalar da dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Mulkiyet.com yaşanabilecek hiçbir problemden sorumlu değildir.6.2 Mulkiyet.com ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması durumunda kendi takdir yetkisine bağlı olarak, ağa erişimin devamlılığı ve sürekliliği, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların, bozulmaların, eksikliklerin ve sair her türlü problemin önüne geçebilmek, muhtemel bütün aksaklıkları engellemek ve/veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi süreli veya süresiz, kısmen veya tamamen sınırlandırabilir veya durdurabilir.

7. ÜYE BİLGİLERİNİN DOĞRULUĞU VE TEMİNİ

Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerle ilgili olarak Mulkiyet.com’a yazılı, sözlü, internet ve/veya diğer Sanal Ortam ve diğer iletişim platformları aracılığı ile ilettiği bütün bilgilerin gerçek, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt eder, bu beyanın ihlali nedeni ile doğabilecek sair bütün zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır. Zaman zaman Mulkiyet.com, Üye ile irtibata geçip bu bilgileri doğrulanmasını Üye'den talep etme yetkisini haizdir. Üyenin söz konusu talebi takip eden 3 (üç) günlük süre zarfında istenen bilgileri sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye Mulkiyet.com tarafından kendisinden Üyelik koşulu olarak zorunlu olan bilgileri istendiği takdirde, kimlik bilgileri, Potansiyel Vergi numarası, Pasaport numarası, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, elektronik posta, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde ve eksiksiz olarak ivedilikle temin etmekle yükümlüdür.

8. HİZMETLERİN VERİLMESİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KULLANILMASI

Mulkiyet.com yönetimi, tamamen kendi tek taraflı takdir yetkisine bağlı olarak, Hizmet'in verilmesinde ve sağlanmasında ve/veya işbu Sözleşme'de belirtilmiş olan diğer hizmetlerin verilmesi ve sağlanması ile ilgili olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, önceden bildirmeksizin, kısmen ve/veya tamamen, Mulkiyet.com’a bağlı veya başka türlü ilgili ve/veya tamamen bağımsız, yerel ve/veya uluslararası üçüncü şahısları, şirketleri ve/veya tüzel kişileri alt sağlayıcı, alt yüklenici, işbirliği ortağı ve/veya benzer şekillerde kullanabilir.

9. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, MULKIYET, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar MULKIYET için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MULKIYET’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

10. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı veya uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. İşbu sözleşmede ya da sözleşmenin maddelerinin yorumunda Türk hukuku uygulanacak ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.
Üyelik başvurusunda bulunan kişi veya Üye ile Mulkiyet.com arasında “Gizlilik Politikası” hariç olmak üzere yapılmış ve/veya ilerde yapılacak her türlü anlaşma, yazışma, haberleşme ve benzeri durumların, işbu Sözleşme maddeleri ile kısmen veya tamamen aykırı düşmesi durumunda, işbu Sözleşme'nin üstünlüğü bulunmaktadır.
İşbu Sözleşme 10 ( On ) maddeden ibarettir. Üye olmak isteyen kişiler bu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını gayrikabili rücu olmak üzere peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.